Stocks-BOXL-Boxlight Corp

BOXL Boxlight Corp

0.8390 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Boxlight Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
8.06M
Phạm vi trong ngày
0.7797
-
0.8200
Phạm vi 52 tuần
0.7446
-
5.84
Khối lượng (3 tháng)
53.53K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-0.32
Doanh thu
180.72M
Thảo luận Hàng đầu

Mọi người cũng đã mua