StocksBlueprint Medicines CorpBPMC

BPMC

Blueprint Medicines Corp

65.57 -1.53 (-2.28%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
65.51
B
65.74

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó65.57
Trong Ngày 63.79 - 66.64
Trong 52 Tuần 43.42 - 117.57
Khối lượng Trung bình (3 tháng)853.41K
Lợi nhuận trong 1 năm-40.07%
Beta1.1174
Vốn hóa thị trường4.01B
Hệ số P/E18.56
Doanh thu230.49M
EPS-11.868
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202250.0055.0060.0065.0070.0075.0080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Kathryn Haviland, MBA
Nhân viên 495

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Blueprint Medicines Corp decreased tính đến 77.31% và có tổng là 180.08M. Thu nhập ròng decreased tính đến 305.20% đến -644.09M. Tài sản ròng decreased tính đến 17.31% đến 1.22B và EPS decreased từ 5.59 đến -11.01.
BPMC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
79.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
-412.74%
Biên Hoạt động
-302.26%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-36.55%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
24.19M
107.02M
62.73M
36.55M
Lợi nhuận Gộp
17.13M
94.94M
54.39M
29.52M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-117.1M
-316.13M
-105.8M
-157.64M
Thu nhập Ròng
-117.24M
-318.69M
-106M
-159.71M