Stocks-BRFS-BRF SA-ADR

BRFS BRF SA-ADR

1.41 -0.12 (-7.84%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.53
Trong Ngày 1.35 - 1.45
Trong 52 Tuần 1.25 - 4.12
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.07M
Lợi nhuận trong 1 năm-59.50%
Beta1.1546
Vốn hóa thị trường1.65B
Hệ số P/E28.7
Doanh thu10.07B
EPS-0.2317
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202203/11/202218/01/20231.502.002.503.003.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Meat Or Fish Or Dairy
Tổng Giám đốc Điều hành Miguel de Souza Gularte
Nhân viên 105,621

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của BRF SA-ADR increased tính đến 17.08% và có tổng là 8.96B. Thu nhập ròng decreased tính đến 64.47% đến 97.13M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.33 đến N/A.
BRFS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.38%
Biên Hoạt động
2.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.32%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
2.46B
2.3B
2.63B
2.68B
Lợi nhuận Gộp
546.85M
192.31M
377.45M
470.97M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
183.87M
-62.32M
-17.11M
98.78M
Thu nhập Ròng
173.19M
-295.9M
-90.41M
-27.53M