StocksBanco Santander ChileBSAC

BSAC

Banco Santander Chile

14.85 0.20 (1.35%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
14.85
B
14.93

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó14.66
Trong Ngày 14.69 - 14.95
Trong 52 Tuần 13.32 - 22.79
Khối lượng Trung bình (3 tháng)476.79K
Lợi nhuận trong 1 năm-23.33%
Beta0.7359
Vốn hóa thị trường6.91B
Hệ số P/E6.07
Doanh thu2.84B
EPS2.4141
Cổ tức (Lợi suất)0.849 (5.71%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/04/202207/07/202215/09/202214.0016.0018.0020.0022.0024.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Román Blanco Reinosa, PhD, MBA
Nhân viên 9,988

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Banco Santander Chile decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 54.31% đến 1.02B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.00 đến N/A.
BSAC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
20.29%
Biên Hoạt động
31.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.88%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
231.93M
280.45M
291.73M
342.31M