StocksBanco Santander Brasil SABSBR

BSBR

Banco Santander Brasil SA

5.79 0.02 (0.35%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
5.78
B
5.81
Hàng đầu