StocksBanco Santander Brasil SABSBR

BSBR

Banco Santander Brasil SA

5.80 0.06 (1.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
5.79
B
5.82

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó5.80
Trong Ngày5.67 - 5.80
Trong 52 Tuần5.18 - 8.47
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.02M
Lợi nhuận trong 1 năm-18.60%
Beta1.3595
Vốn hóa thị trường21.64B
Hệ số P/E
Doanh thu17.59B
EPS
Cổ tức (Lợi suất)0.4434 (7.64%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/08/202114/10/202128/12/20215.506.006.507.007.508.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Sergio Agapito Lires Rial, MBA
Nhân viên 44,599

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Banco Santander Brasil SA decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 38.15% đến 2.61B. Tài sản ròng decreased tính đến 15.48% đến 20.42B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
BSBR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
15.34%
Biên Hoạt động
32.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.72%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
689.17M
741.5M
758.04M
737.88M