ETF-BSV-Vanguard Short-Term Bond ETF

BSV Vanguard Short-Term Bond ETF

76.00 -0.16 (-0.22%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó76.17
Trong Ngày 75.90 - 76.02
Trong 52 Tuần 73.77 - 79.97
Lợi nhuận trong 1 năm-4.84%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202374.0074.5075.0075.5076.0076.5077.0077.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC