StocksBentley Systems, IncorporatedBSY

BSY

Bentley Systems, Incorporated

40.29 1.41 (3.64%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
40.29
B
40.44

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó38.88
Trong Ngày39.16 - 40.64
Trong 52 Tuần38.29 - 71.92
Khối lượng Trung bình (3 tháng)905.88K
Lợi nhuận trong 1 năm-15.43%
Beta1.083
Vốn hóa thị trường10.95B
Hệ số P/E120.3
Doanh thu912.98M
EPS0.3232
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.706/08/202120/10/202131/12/202140.0045.0050.0055.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Gregory S. Bentley, MBA
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Bentley Systems, Incorporated increased tính đến 8.81% và có tổng là 801.54M. Thu nhập ròng increased tính đến 22.50% đến 126.29M. Tài sản ròng increased tính đến 2.09% đến 341.60M và EPS increased từ 0.39 đến 0.42.
BSY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
74.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.76%
Biên Hoạt động
13.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
24.50%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
219.57M
222.01M
222.93M
248.48M
Lợi nhuận Gộp
164.64M
169.28M
164.89M
185.57M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
54.28M
62.51M
42.46M
-39.51M
Thu nhập Ròng
51.7M
57.14M
45.75M
-50.13M