Cryptocurrencies Bitcoin, BTC
3863.63 2.05 (0.05%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD | Mở cửa
Giao dịch
Biểu đồ hiển thị giá BÁN. Toàn bộ giá cả chỉ cho mục đích tham khảo và cung cấp thông tin.