StocksBucher Industries AGBUCN.ZU

BUCN.ZU

Bucher Industries AG

310.33 5.79 (1.90%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
310.33
B
311.67
Hàng đầu