StocksBureau Veritas SABVI.PA

BVI.PA

Bureau Veritas SA

22.59 -0.87 (-3.71%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
22.54
B
22.62

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó22.59
Trong Ngày 22.25 - 22.91
Trong 52 Tuần 22.25 - 30.26
Khối lượng Trung bình (3 tháng)611.24K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.86%
Beta0.1426
Vốn hóa thị trường10.2B
Hệ số P/E22.73
Doanh thu5.26B
EPS0.9932
Cổ tức (Lợi suất)0.53 (2.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202223.0024.0025.0026.0027.0028.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Didier Michaud-Daniel
Nhân viên 79,704

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Bureau Veritas SA increased tính đến 8.26% và có tổng là 4.98B. Thu nhập ròng increased tính đến 221.24% đến 446.20M. Tài sản ròng increased tính đến 32.78% đến 1.71B và EPS increased từ 0.28 đến 0.92.
BVI.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.41%
Biên Hoạt động
13.89%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.02%
09/10
12/10
03/11
Tổng Doanh thu
739.1M
841.5M
775M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A