StocksBW LPGBWLPG.OL

BWLPG.OL

BW LPG

44.90 0.72 (1.63%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng NOK Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
44.86
B
45.02

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó44.90
Trong Ngày44.16 - 45.26
Trong 52 Tuần34.35 - 73.18
Khối lượng Trung bình (3 tháng)365.62K
Lợi nhuận trong 1 năm25.69%
Beta0.4077
Vốn hóa thị trường6.21B
Hệ số P/E3.63
Doanh thu6.04B
EPS12.3641
Cổ tức (Lợi suất)6.6038 (14.71%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/04/202125/06/202103/09/202145.0050.0055.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oilfield Services Or Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Anders Onarheim, MBA
Nhân viên 2,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của BW LPG increased tính đến 6.23% và có tổng là 7.64B. Thu nhập ròng decreased tính đến 4.79% đến 2.30B. Tài sản ròng increased tính đến 3.58% đến 10.72B và EPS decreased từ 17.38 đến 16.61.
BWLPG.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.20%
Biên Hoạt động
25.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.12%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
1.38B
1.71B
1.75B
1.19B
Lợi nhuận Gộp
574.1M
905.38M
969.87M
458.92M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
249.95M
539.88M
639.57M
126.97M
Thu nhập Ròng
224.58M
690.89M
605.91M
193.26M