Stocks-BWLPG.OL-BW LPG

BWLPG.OL BW LPG

76.70 2.70 (3.65%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng NOK Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó76.70
Trong Ngày 73.99 - 76.68
Trong 52 Tuần 46.00 - 93.76
Khối lượng Trung bình (3 tháng)295.79K
Lợi nhuận trong 1 năm60.69%
Beta0.0563
Vốn hóa thị trường10.22B
Hệ số P/E6.4
Doanh thu6.68B
EPS11.9677
Cổ tức (Lợi suất)9.02431 (11.77%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/08/202227/10/202210/01/202365.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Marine Shipping
Tổng Giám đốc Điều hành Anders Onarheim, MBA
Nhân viên 2,096

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của BW LPG decreased tính đến 22.60% và có tổng là 5.91B. Thu nhập ròng decreased tính đến 30.17% đến 1.60B. Tài sản ròng increased tính đến 14.05% đến 12.22B và EPS decreased từ 16.61 đến 11.44.
BWLPG.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.53%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.61%
Biên Hoạt động
22.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.60%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.37B
1.6B
1.8B
1.91B
Lợi nhuận Gộp
589.86M
657.99M
798.86M
793.7M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
249.76M
314.65M
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
256.53M
549.23M
517.36M
364.8M