StocksBellway PLCBWY.L

BWY.L

Bellway PLC

2223.00 -76.93 (-3.34%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2223.00
B
2228.00

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2299.93
Trong Ngày 2217.00 - 2301.93
Trong 52 Tuần 2024.18 - 3547.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)202.85K
Lợi nhuận trong 1 năm-32.66%
Beta0.2337
Vốn hóa thị trường2.83B
Hệ số P/E6.88
Doanh thu3.5B
EPS3.3405
Cổ tức (Lợi suất)1.275 (5.74%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202219/05/202229/07/20222200.002400.002600.002800.003000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Homebuilding
Tổng Giám đốc Điều hành Jason M. Honeyman
Nhân viên 2,908

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2022: Doanh thu của Bellway PLC increased tính đến 12.09% và có tổng là 3.50B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 3.16 đến N/A.
BWY.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
21.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.34%
Biên Hoạt động
16.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.72%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
3.21B
2.23B
3.12B
3.5B
Lợi nhuận Gộp
790.18M
422.2M
651.9M
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
680.5M
324.8M
531.8M
N/A
Thu nhập Ròng
538.55M
192.9M
390.7M
N/A