StocksCarrefour SACA.PA

CA.PA

Carrefour SA

17.48 -0.25 (-1.44%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
17.48
B
17.52

CA.PA Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký