Stocks-CA.PA-Carrefour SA

CA.PA Carrefour SA

17.905 0.205 (1.16%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư