StocksCarrefour SACA.PA

CA.PA

Carrefour SA

17.44 -0.09 (-0.51%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Giao dịch
S
17.44
B
17.48

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó17.53
Trong Ngày17.39 - 17.66
Trong 52 Tuần13.91 - 18.61
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.99M
Lợi nhuận trong 1 năm17.60%
Beta0.0246
Vốn hóa thị trường13.39B
Hệ số P/E14.68
Doanh thu72.18B
EPS1.1899
Cổ tức (Lợi suất)0.48 (2.75%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202120/10/202131/12/202115.0016.0017.0018.0019.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Food Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Alexandre Bompard
Nhân viên 322,164

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Carrefour SA decreased tính đến 2.69% và có tổng là 72.15B. Thu nhập ròng increased tính đến 289.50% đến 853.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 5.93% đến 11.30B và EPS decreased từ N/A đến 0.79.
CA.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.10%
Biên Hoạt động
3.04%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.22%
06/11
03/12
09/12
12/12
Tổng Doanh thu
0
0
0
0
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
0
0
0
0