CurrenciesCAD/CHFCADCHF

CADCHF

CAD/CHF

0.74319 0.00494 (0.67%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CHF Thị trường mở
Giao dịch
S
0.74319
B
0.74357

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.73825
Trong Ngày 0.73736 - 0.74319
Trong 52 Tuần 0.70864 - 0.78106
Lợi nhuận trong 1 năm2.70%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/20220.720000.730000.740000.750000.760000.770000.78000
Thời gian Biểu đồ theo UTC