StocksCardinal Health IncCAH

CAH

Cardinal Health Inc

50.75 -0.06 (-0.12%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
50.69
B
50.80

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó50.75
Trong Ngày49.42 - 50.98
Trong 52 Tuần45.87 - 62.84
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.33M
Lợi nhuận trong 1 năm-8.54%
Beta0.8933
Vốn hóa thị trường14.3B
Hệ số P/E13.11
Doanh thu167.37B
EPS3.8706
Cổ tức (Lợi suất)1.9583 (3.86%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202125/10/202105/01/202247.5050.0052.5055.0057.5060.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Michael C. Kaufmann, CPA
Nhân viên 47,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021: Doanh thu của Cardinal Health Inc increased tính đến 6.25% và có tổng là 162.47B. Thu nhập ròng increased tính đến 116.57% đến 612.00M. Tài sản ròng increased tính đến 0.11% đến 1.79B và EPS increased từ -12.61 đến 2.08.
CAH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
3.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.01%
Biên Hoạt động
1.08%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.74%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
41.54B
39.28B
42.59B
43.97B
Lợi nhuận Gộp
1.66B
1.81B
1.48B
1.64B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
516M
692M
346M
528M
Thu nhập Ròng
630M
120M
115M
272M