StocksCapgemini SECAP.PA

CAP.PA

Capgemini SE

185.43 -0.15 (-0.08%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
185.43
B
185.82

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó185.58
Trong Ngày 182.49 - 186.23
Trong 52 Tuần 153.56 - 219.90
Khối lượng Trung bình (3 tháng)363.29K
Lợi nhuận trong 1 năm0.03%
Beta0.2451
Vốn hóa thị trường31.88B
Hệ số P/E22.76
Doanh thu20.14B
EPS8.1443
Cổ tức (Lợi suất)2.4 (1.29%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202205/05/202214/07/2022160.00170.00180.00190.00200.00210.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Aiman Ezzat, MBA
Nhân viên 324,684

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Capgemini SE increased tính đến 14.59% và có tổng là 18.16B. Thu nhập ròng increased tính đến 21.36% đến 1.16B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 5.55 đến 6.66.
CAP.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.11%
Biên Hoạt động
12.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.37%
03/12
06/12
09/12
12/12
Tổng Doanh thu
0
2.59B
2.52B
2.59B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
0
0
0
N/A