StocksAvis Budget Group IncCAR

CAR

Avis Budget Group Inc

86.83 7.93 (10.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
86.77
B
86.99

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó86.83
Trong Ngày80.10 - 87.14
Trong 52 Tuần12.93 - 90.16
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.62M
Lợi nhuận trong 1 năm489.87%
Beta1.8847
Vốn hóa Thị trường6.07B
Hệ số P/E9.05
Doanh thu5.02B
EPS-9.9932
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/12/202016/02/202128/04/202140.0050.0060.0070.0080.0090.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Joseph A. Ferraro
Nhân viên 20,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2021, doanh thu của Avis Budget Group Inc increased tính đến 1.25% và có tổng là 1.37B. Thu nhập ròng decreased tính đến 88.89% đến -170.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -1.29 đến -2.43.
CAR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.32%
Biên Hoạt động
-4.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.33%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
760M
1.53B
1.36B
1.37B
Lợi nhuận Gộp
-188M
329M
234M
235M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-362M
115M
37M
54M
Thu nhập Ròng
-481M
45M
-90M
-170M