StocksCasey's General Stores IncCASY

CASY

Casey's General Stores Inc

186.59 1.61 (0.87%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
186.29
B
186.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó186.59
Trong Ngày 182.84 - 187.05
Trong 52 Tuần 170.61 - 216.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)294.06K
Lợi nhuận trong 1 năm-3.56%
Beta0.7664
Vốn hóa thị trường7.11B
Hệ số P/E21.06
Doanh thu12.61B
EPS9.0962
Cổ tức (Lợi suất)1.43 (0.77%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/2022180.00190.00200.00210.00220.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Darren M. Rebelez, MBA
Nhân viên 37,205

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/4/2022: Doanh thu của Casey's General Stores Inc increased tính đến 48.76% và có tổng là 12.95B. Thu nhập ròng increased tính đến 8.59% đến 339.79M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 8.38 đến N/A.
CASY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.11%
Biên Hoạt động
3.94%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.84%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
3.18B
3.26B
3.05B
3.46B
Lợi nhuận Gộp
648M
643.33M
588.97M
578.88M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
169.07M
142.75M
98.81M
87.97M
Thu nhập Ròng
119.16M
96.83M
64.02M
59.78M