StocksCaterpillarCAT

CAT

Caterpillar

177.25 -10.58 (-5.63%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
177.25
B
177.70

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó187.83
Trong Ngày 175.85 - 186.73
Trong 52 Tuần 175.85 - 237.64
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.07M
Lợi nhuận trong 1 năm-16.98%
Beta0.9237
Vốn hóa thị trường100.18B
Hệ số P/E15.75
Doanh thu52.67B
EPS11.9258
Cổ tức (Lợi suất)4.53 (2.56%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202223/03/202203/06/2022180.00190.00200.00210.00220.00230.00240.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Trucks Or Construction Or Farm Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Donald James Umpleby, III
Nhân viên 107,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Caterpillar decreased tính đến 1.51% và có tổng là 13.59B. Thu nhập ròng decreased tính đến 27.50% đến 1.54B. Tài sản ròng increased tính đến 3.52% đến 17.10B và EPS decreased từ 3.91 đến 2.86.
CAT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.94%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.83%
Biên Hoạt động
13.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.95%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
12.89B
12.4B
13.8B
13.59B
Lợi nhuận Gộp
3.89B
3.67B
3.69B
3.92B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.79B
1.66B
1.61B
1.86B
Thu nhập Ròng
1.41B
1.43B
2.12B
1.54B