StocksCracker Barrel Old Country Store Inc.CBRL

CBRL

Cracker Barrel Old Country Store Inc.

96.53 0.37 (0.38%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
96.53
B
96.85

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó96.16
Trong Ngày 93.92 - 96.67
Trong 52 Tuần 81.78 - 149.71
Khối lượng Trung bình (3 tháng)470.13K
Lợi nhuận trong 1 năm-29.42%
Beta1.2458
Vốn hóa thị trường2.19B
Hệ số P/E16.76
Doanh thu3.22B
EPS5.7396
Cổ tức (Lợi suất)5.2 (5.40%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202290.00100.00110.00120.00130.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Sandra B. Cochran, MBA
Nhân viên 70,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2021: Doanh thu của Cracker Barrel Old Country Store Inc. increased tính đến 11.84% và có tổng là 2.82B. Thu nhập ròng increased tính đến 883.72% đến 254.51M. Tài sản ròng increased tính đến 58.62% đến 663.63M và EPS increased từ -1.36 đến 10.71.
CBRL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.79%
Biên Hoạt động
5.67%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.11%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
784.41M
784.93M
862.26M
790.2M
Lợi nhuận Gộp
99.62M
83.82M
90.13M
70.61M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
62.67M
42.91M
46.66M
30.45M
Thu nhập Ròng
36.36M
33.38M
37.62M
27.52M