StocksComputacenter PLCCCC.L

CCC.L

Computacenter PLC

2535.72 -37.96 (-1.47%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2535.72
B
2546.29

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2573.68
Trong Ngày 2531.72 - 2587.67
Trong 52 Tuần 2245.98 - 3091.22
Khối lượng Trung bình (3 tháng)111.8K
Lợi nhuận trong 1 năm-7.91%
Beta0.1458
Vốn hóa thị trường2.88B
Hệ số P/E15.65
Doanh thu6.73B
EPS1.6382
Cổ tức (Lợi suất)0.303 (1.19%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Michael John Norris
Nhân viên 17,992

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Computacenter PLC increased tính đến 23.61% và có tổng là 6.73B. Thu nhập ròng increased tính đến 20.98% đến 186.50M. Tài sản ròng increased tính đến 18.05% đến 744.80M và EPS increased từ 1.34 đến 1.61.
CCC.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.79%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.32%
Biên Hoạt động
3.79%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.72%
03/13
Tổng Doanh thu
659.4M
Lợi nhuận Gộp
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
Thu nhập Ròng
N/A