StocksCoca-Cola Europacific partnersCCEP

CCEP

Coca-Cola Europacific partners

53.84 -0.23 (-0.42%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
53.84
B
53.96

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó54.07
Trong Ngày 53.36 - 53.89
Trong 52 Tuần 42.29 - 62.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.13M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.32%
Beta0.9761
Vốn hóa thị trường24.71B
Hệ số P/E21.43
Doanh thu16.24B
EPS2.5236
Cổ tức (Lợi suất)1.4 (2.60%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Beverages Non Alcoholic
Tổng Giám đốc Điều hành Damian Paul Gammell
Nhân viên 33,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Coca-Cola Europacific partners increased tính đến 34.55% và có tổng là 16.27B. Thu nhập ròng increased tính đến 105.70% đến 1.17B. Tài sản ròng increased tính đến 11.22% đến 8.20B và EPS increased từ 1.25 đến 2.54.
CCEP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.28%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.00%
Biên Hoạt động
12.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.35%
03/18
06/18
09/18
12/18
Tổng Doanh thu
2.92B
3.64B
3.83B
3.19B
Lợi nhuận Gộp
1.09B
1.44B
1.52B
1.21B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
283.9M
559.71M
582.73M
221.37M
Thu nhập Ròng
152.4M
348.93M
416.4M
152.9M