Stocks-CCU-Cia Cervecerias unidas-ADR

CCU Cia Cervecerias unidas-ADR

11.86 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Cia Cervecerias unidas-ADR giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.19B
Phạm vi trong ngày
11.59
-
11.86
Phạm vi 52 tuần
10.67
-
17.63
Khối lượng (3 tháng)
278.14K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
16.92
Doanh thu
3.27B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

27
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 54 
67
Môi trường
57
Xã hội
31
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua