StocksChristian DiorCDI.PA

CDI.PA

Christian Dior

679.39 2.00 (0.30%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
679.39
B
682.11

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó677.39
Trong Ngày 673.39 - 684.38
Trong 52 Tuần 515.04 - 753.32
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.71K
Lợi nhuận trong 1 năm-3.82%
Beta0.3002
Vốn hóa thị trường122.41B
Hệ số P/E22.42
Doanh thu72.28B
EPS30.2643
Cổ tức (Lợi suất)10 (1.47%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202220/05/202229/07/2022525.00550.00575.00600.00625.00650.00675.00700.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Sidney Toledano
Nhân viên 175,647

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Christian Dior increased tính đến 43.82% và có tổng là 64.22B. Thu nhập ròng increased tính đến 154.81% đến 12.66B. Tài sản ròng increased tính đến 27.93% đến 46.37B và EPS increased từ 10.71 đến 27.40.
CDI.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
68.53%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.64%
Biên Hoạt động
27.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.47%
12/10
Tổng Doanh thu
6.34B
Lợi nhuận Gộp
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
Thu nhập Ròng
0