Stocks-CDW-CDW Corp

CDW CDW Corp

245.23 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

CDW Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
32.85B
Phạm vi trong ngày
240.97
-
244.72
Phạm vi 52 tuần
160.23
-
246.85
Khối lượng (3 tháng)
918.75K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
30.25
Doanh thu
21.38B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
261.17

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
48
Thấp
Ngành 
Trung bình 51 
56
Môi trường
47
Xã hội
46
Quản trị