StocksNaked Brand GroupCENN

CENN

Naked Brand Group

1.95 -0.24 (-10.99%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
1.95
B
1.98

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2.20
Trong Ngày1.90 - 2.07
Trong 52 Tuần1.90 - 50.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.39M
Lợi nhuận trong 1 năm-67.24%
Beta0.7008
Vốn hóa thị trường574.76M
Hệ số P/E
Doanh thu37.63M
EPS-0.1281
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Peter Zuguang Wang, MBA
Nhân viên 506

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2021: Doanh thu của Cenntro Electric Group Limited decreased tính đến 11.67% và có tổng là 52.27M. Thu nhập ròng decreased tính đến 25.09% đến -44.63M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -22.83 đến N/A.
CENN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.61%
Biên Lợi nhuận Ròng
-195.67%
Biên Hoạt động
-18.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-332.54%
04/18
Tổng Doanh thu
826.98K
Lợi nhuận Gộp
245.9K
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-462.64K
Thu nhập Ròng
-102.55K