Stocks-CGC-Canopy Growth Corp

CGC Canopy Growth Corp

4.02 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Canopy Growth Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
366.28M
Phạm vi trong ngày
3.92
-
4.35
Phạm vi 52 tuần
3.26
-
25.10
Khối lượng (3 tháng)
2.98M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-0.22
Doanh thu
244.98M

Tin tức mới nhất về Canopy Growth Corp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

30
T5
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Sau khi thị trường đóng cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu kém khả quan
Mục tiêu giá
5.19

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
48
Môi trường
51
Xã hội
50
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua