CurrenciesCHF/HUFCHFHUF

CHFHUF

CHF/HUF

346.227 1.104 (0.32%)
Giá cung cấp bởi eToro, Bằng tiền HUF Thị trường mở
Giao dịch
S
346.227
B
346.437
Hàng đầu
Beachbikini
Prüfen Sie die $CHFHUF Charts, die ich auf @eToro bereitgestellt habeDịch
Beachbikini
Prüfen Sie die $CHFHUF Charts, die ich auf @eToro bereitgestellt habeDịch
VolatilityAlerts
Impressive high: $CHFHUF crosses 357.30 for best gain in 2 yearsDịch
346.220
1.097 (0.32%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
Impressive high: $CHFHUF crosses 356.07 for best gain in 2 yearsDịch
346.220
1.097 (0.32%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$CHFHUF reaches another peak, trading at 354.87Dịch
346.220
1.097 (0.32%)
Giao dịch