Stocks-CHGG-Chegg Inc

CHGG Chegg Inc

27.52 -0.66 (-2.35%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó28.19
Trong Ngày 27.39 - 27.94
Trong 52 Tuần 15.77 - 37.60
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.6M
Lợi nhuận trong 1 năm-2.22%
Beta0.79
Vốn hóa thị trường3.54B
Hệ số P/E14.48
Doanh thu769.17M
EPS1.9472
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/06/202208/09/202217/11/202217.5020.0022.5025.0027.5030.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Dan Rosensweig
Nhân viên 1,736

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Chegg Inc increased tính đến 20.47% và có tổng là 776.27M. Thu nhập ròng increased tính đến 76.56% đến -1.46M. Tài sản ròng increased tính đến 81.57% đến 1.11B và EPS increased từ -0.05 đến -0.01.
CHGG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
73.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.22%
Biên Hoạt động
3.64%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.67%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
207.47M
202.24M
194.72M
164.74M
Lợi nhuận Gộp
151.76M
147.16M
149.04M
119.54M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
26.2M
5.88M
7.34M
-11.44M
Thu nhập Ròng
24.31M
5.74M
7.48M
251.56M