Stocks-CHRS-Coherus Biosciences Inc

CHRS Coherus Biosciences Inc

6.58 0.03 (0.46%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.58
Trong Ngày 6.43 - 6.58
Trong 52 Tuần 5.60 - 18.88
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.09M
Lợi nhuận trong 1 năm-64.29%
Beta1.1891
Vốn hóa thị trường511.78M
Hệ số P/E9
Doanh thu239.06M
EPS-3.6
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/06/202226/08/202207/11/20226.008.0010.0012.0014.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Denny M. Lanfear, MBA
Nhân viên 332

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Coherus Biosciences Inc decreased tính đến 31.37% và có tổng là 326.55M. Thu nhập ròng decreased tính đến 317.10% đến -287.10M. Tài sản ròng decreased tính đến 65.22% đến 97.73M và EPS decreased từ 1.62 đến -3.81.
CHRS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3,068.29%
Biên Hoạt động
-102.46%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-101.88%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
73.37M
60.12M
60.15M
45.42M
Lợi nhuận Gộp
61.27M
50.75M
48.87M
10.19M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-39.55M
-80.93M
-44.01M
-80.45M
Thu nhập Ròng
-45.73M
-96.08M
-50.15M
-86.65M