Stocks-CHRW-C.H.Robinson Worldwide Inc

CHRW C.H.Robinson Worldwide Inc

98.00 0.52 (0.53%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó98.00
Trong Ngày 97.08 - 99.63
Trong 52 Tuần 86.43 - 121.07
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.53M
Lợi nhuận trong 1 năm-5.70%
Beta0.6007
Vốn hóa thị trường11.54B
Hệ số P/E11.91
Doanh thu26.13B
EPS8.2274
Cổ tức (Lợi suất)2.26 (2.31%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202390.0095.00100.00105.00110.00115.00120.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Air Freight Or Couriers
Tổng Giám đốc Điều hành Scott P. Anderson, MBA
Nhân viên 16,877

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của C.H.Robinson Worldwide Inc increased tính đến 42.54% và có tổng là 23.10B. Thu nhập ròng increased tính đến 66.71% đến 844.25M. Tài sản ròng increased tính đến 7.55% đến 2.02B và EPS increased từ 3.72 đến 6.31.
CHRW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
7.52%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.64%
Biên Hoạt động
5.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.11%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
6.5B
6.82B
6.8B
6.02B
Lợi nhuận Gộp
436.35M
492.84M
586.85M
449.65M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
287.41M
345.47M
469.67M
287.61M
Thu nhập Ròng
230.1M
270.35M
348.19M
225.8M