Stocks-CHTR-Charter Communications Inc

CHTR Charter Communications Inc

394.41 -15.98 (-3.89%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó394.41
Trong Ngày 393.30 - 409.54
Trong 52 Tuần 296.54 - 620.34
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.46M
Lợi nhuận trong 1 năm-33.53%
Beta0.7772
Vốn hóa thị trường61.4B
Hệ số P/E12.33
Doanh thu54.02B
EPS30.763
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Cable Or Satellite TV
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher L. Winfrey, MBA
Nhân viên 101,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Charter Communications Inc increased tính đến 4.53% và có tổng là 54.02B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.94% đến 5.85B. Tài sản ròng decreased tính đến 30.88% đến 12.55B và EPS increased từ 24.47 đến 30.74.
CHTR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.54%
Biên Hoạt động
22.52%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.55%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
13.2B
13.6B
13.55B
13.67B
Lợi nhuận Gộp
5.47B
5.87B
5.93B
6.15B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.77B
3.17B
3.13B
3.18B
Thu nhập Ròng
1.39B
1.71B
1.37B
1.39B