StocksColgate-PalmoliveCL

CL

Colgate-Palmolive

82.63 1.33 (1.63%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
82.62
B
82.81

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó82.63
Trong Ngày81.47 - 83.52
Trong 52 Tuần73.93 - 85.52
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.54M
Lợi nhuận trong 1 năm5.98%
Beta0.6055
Vốn hóa thị trường68.6B
Hệ số P/E26
Doanh thu17.34B
EPS3.1303
Cổ tức (Lợi suất)1.8 (2.18%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/202276.0078.0080.0082.0084.0086.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Household Or Personal Care
Tổng Giám đốc Điều hành Noel R. Wallace
Nhân viên 34,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Colgate-Palmolive increased tính đến 4.96% và có tổng là 16.47B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.18% đến 2.86B. Tài sản ròng increased tính đến 97.31% đến 1.10B và EPS increased từ 2.75 đến 3.14.
CL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
60.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.00%
Biên Hoạt động
23.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
32.70%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
4.32B
4.34B
4.26B
4.41B
Lợi nhuận Gộp
2.64B
2.64B
2.56B
2.63B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.01B
1.04B
992M
989M
Thu nhập Ròng
692M
728M
741M
681M