StocksCalumet Specialty Products Partners LPCLMT

CLMT

Calumet Specialty Products Partners LP

13.23 -0.76 (-5.44%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
13.23
B
13.43

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó14.00
Trong Ngày12.38 - 13.64
Trong 52 Tuần3.15 - 17.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)244.46K
Lợi nhuận trong 1 năm285.25%
Beta1.2335
Vốn hóa thị trường1.1B
Hệ số P/E18.95
Doanh thu2.84B
EPS-3.1803
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202104/01/20227.5010.0012.5015.0017.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen Patrick Mawer
Nhân viên 1,400

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Calumet Specialty Products Partners LP decreased tính đến 34.30% và có tổng là 2.27B. Thu nhập ròng decreased tính đến 241.74% đến -149.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 695.37% đến -128.60M và EPS decreased từ -0.55 đến -1.86.
CLMT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
7.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.47%
Biên Hoạt động
-3.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-5.00%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
553.9M
600.3M
807M
874.9M
Lợi nhuận Gộp
21.8M
-42M
19.1M
133.3M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-41.1M
-106.7M
-33.5M
N/A
Thu nhập Ròng
-82.1M
-146.1M
-78.4M
51.5M