StocksComcast CorpCMCSA

CMCSA

Comcast Corp

39.24 -0.09 (-0.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
39.16
B
39.25

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó39.24
Trong Ngày 38.47 - 39.61
Trong 52 Tuần 37.53 - 61.73
Khối lượng Trung bình (3 tháng)24.41M
Lợi nhuận trong 1 năm-31.25%
Beta0.8484
Vốn hóa thị trường177.27B
Hệ số P/E12.74
Doanh thu120.19B
EPS3.1062
Cổ tức (Lợi suất)0.86 (2.19%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/01/202230/03/202210/06/202240.0042.5045.0047.5050.0052.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Cable Or Satellite TV
Tổng Giám đốc Điều hành Brian L. Roberts
Nhân viên 189,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Comcast Corp increased tính đến 2.22% và có tổng là 31.01B. Thu nhập ròng increased tính đến 16.64% đến 3.48B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.53% đến 96.51B và EPS increased từ 0.66 đến 0.78.
CMCSA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
55.00%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.69%
Biên Hoạt động
17.76%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.72%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
28.55B
30.3B
30.34B
31.01B
Lợi nhuận Gộp
15.91B
16.43B
16.88B
16.89B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
5.51B
5.45B
4.82B
5.57B
Thu nhập Ròng
3.63B
3.93B
2.98B
3.48B