Stocks-CMCX-CMC MARKETS PLC

CMCX CMC MARKETS PLC

237.64 3.49 (1.49%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó234.15
Trong Ngày 222.67 - 240.64
Trong 52 Tuần 204.69 - 322.21
Khối lượng Trung bình (3 tháng)243.33K
Lợi nhuận trong 1 năm0.36%
Beta0.1094
Vốn hóa thị trường654.63M
Hệ số P/E9.26
Doanh thu349.88M
EPS0.2532
Cổ tức (Lợi suất)0.1238 (5.21%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202226/10/202209/01/2023220.00240.00260.00280.00300.00320.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Peter Andrew Cruddas
Nhân viên 965

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của CMC MARKETS PLC decreased tính đến 28.90% và có tổng là 323.85M. Thu nhập ròng decreased tính đến 59.58% đến 72.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 7.53% đến 370.37M và EPS decreased từ 0.61 đến 0.25.
CMCX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
83.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
23.61%
Biên Hoạt động
28.66%
Lợi nhuận trên Đầu tư
23.32%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
166.01M
292.99M
455.52M
323.85M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
5.88M
86.94M
178.11M
72M