StocksCME GroupCME

CME

CME Group

212.13 -2.57 (-1.20%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
211.91
B
212.42

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó212.13
Trong Ngày211.61 - 215.11
Trong 52 Tuần146.65 - 220.90
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.18M
Lợi nhuận trong 1 năm30.22%
Beta0.8968
Vốn hóa thị trường76.18B
Hệ số P/E39.64
Doanh thu4.61B
EPS5.3513
Cổ tức (Lợi suất)3.1 (1.46%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Terrence A. Duffy, PhD
Nhân viên 4,370

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của CME Group increased tính đến 0.32% và có tổng là 4.88B. Thu nhập ròng decreased tính đến 0.44% đến 2.11B. Tài sản ròng increased tính đến 0.73% đến 26.35B và EPS decreased từ 5.91 đến 5.87.
CME- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
77.46%
Biên Lợi nhuận Ròng
57.04%
Biên Hoạt động
52.90%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.75%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
1.08B
1.1B
1.25B
1.18B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
411.5M
424.8M
574.8M
510.6M