Stocks-CME-CME Group

CME CME Group

176.63 -1.27 (-0.71%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó176.63
Trong Ngày 175.11 - 177.18
Trong 52 Tuần 166.31 - 256.59
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.91M
Lợi nhuận trong 1 năm-21.55%
Beta0.8747
Vốn hóa thị trường63.54B
Hệ số P/E24.03
Doanh thu4.96B
EPS7.3516
Cổ tức (Lợi suất)3.1 (1.76%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/2022170.00180.00190.00200.00210.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Terrence A. Duffy, PhD
Nhân viên 3,480

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của CME Group decreased tính đến 3.97% và có tổng là 4.69B. Thu nhập ròng increased tính đến 25.19% đến 2.64B. Tài sản ròng increased tính đến 3.98% đến 27.40B và EPS increased từ 5.87 đến 7.29.
CME- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
80.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
59.75%
Biên Hoạt động
60.08%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.12%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.15B
1.35B
1.24B
1.23B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
625.2M
711M
662.5M
679.6M