StocksCOMPASS Pathways plcCMPS

CMPS

COMPASS Pathways plc

17.90 0.08 (0.45%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
17.84
B
17.91

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó17.90
Trong Ngày16.91 - 17.99
Trong 52 Tuần16.91 - 58.62
Khối lượng Trung bình (3 tháng)806.98K
Lợi nhuận trong 1 năm-60.64%
Beta0.7875
Vốn hóa thị trường746.99M
Hệ số P/E
Doanh thu0
EPS
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/08/202114/10/202128/12/202120.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành George Jay Goldsmith
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của COMPASS Pathways plc decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng decreased tính đến 207.64% đến -60.33M. Tài sản ròng increased tính đến 2,207.60% đến 196.56M và EPS decreased từ N/A đến -1.68.
CMPS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
N/A
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
-130.47%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
0
0
0
0
Lợi nhuận Gộp
-28K
-35.12K
-99.8K
-99.55K
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-11.52M
-13.65M
-19.49M
-21.67M
Thu nhập Ròng
-18.81M
-12.76M
-17.49M
-15.78M