Stocks-CNE.L-Capricorn Energy PLC

CNE.L Capricorn Energy PLC

119.62 0 (0%)
Giao dịch

Capricorn Energy PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
110.03M
Phạm vi trong ngày
118.02
-
124.21
Phạm vi 52 tuần
118.02
-
811.42
Khối lượng (3 tháng)
173.11K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-0.86
Doanh thu
158.63M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
67
Rất cao
Ngành 
Trung bình 53 
68
Môi trường
63
Xã hội
69
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh