Stocks-CNP-Centerpoint Energy Inc

CNP Centerpoint Energy Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Centerpoint Energy Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
17.38B
Phạm vi trong ngày
27.24
-
27.55
Phạm vi 52 tuần
25.38
-
31.38
Khối lượng (3 tháng)
4.06M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
21.85
Doanh thu
9.23B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
33.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 55 
54
Môi trường
57
Xã hội
44
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua