StocksCNX Resources CorpCNX

CNX

CNX Resources Corp

16.74 -0.28 (-1.64%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
16.74
B
16.79

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó17.02
Trong Ngày 16.58 - 17.37
Trong 52 Tuần 10.39 - 24.19
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.63M
Lợi nhuận trong 1 năm51.40%
Beta0.649
Vốn hóa thị trường3.23B
Hệ số P/E
Doanh thu2.64B
EPS-5.6148
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/03/202218/05/202229/07/202216.0018.0020.0022.0024.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Nicholas J. DeIuliis, MBA
Nhân viên 441

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của CNX Resources Corp increased tính đến 120.03% và có tổng là 2.39B. Thu nhập ròng decreased tính đến 16.30% đến -498.64M. Tài sản ròng decreased tính đến 16.33% đến 3.70B và EPS increased từ -2.43 đến -2.31.
CNX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
57.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.12%
Biên Hoạt động
50.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.02%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
627.01M
911.21M
812.5M
1.07B
Lợi nhuận Gộp
368.66M
613.82M
533.76M
792.53M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
322.15M
561.71M
490.03M
743.54M
Thu nhập Ròng
-872.92M
630.31M
-922.94M
33.36M