Stocks-CODX-Co-Diagnostics Inc

CODX Co-Diagnostics Inc

3.19 0.14 (4.42%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3.06
Trong Ngày 2.96 - 3.22
Trong 52 Tuần 2.76 - 10.87
Khối lượng Trung bình (3 tháng)216.95K
Lợi nhuận trong 1 năm-62.11%
Beta0.1085
Vốn hóa thị trường94.61M
Hệ số P/E6.64
Doanh thu53.22M
EPS0.461
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/20223.004.005.006.007.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Dwight Howard Egan
Nhân viên 101

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Co-Diagnostics Inc increased tính đến 31.30% và có tổng là 97.89M. Thu nhập ròng decreased tính đến 13.70% đến 36.66M. Tài sản ròng increased tính đến 101.62% đến 134.48M và EPS decreased từ 1.52 đến 1.23.
CODX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
83.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
-21,865.94%
Biên Hoạt động
18.04%
Lợi nhuận trên Đầu tư
29.18%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
20.4M
22.7M
5.02M
5.09M
Lợi nhuận Gộp
17.81M
19.17M
3.68M
4.01M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
10.46M
9.82M
-4.15M
-6.54M
Thu nhập Ròng
7.5M
11.71M
-2.69M
-1.36M