Stocks-CP-Canadian Pacific Railway LTD

CP Canadian Pacific Railway LTD

78.83 -0.09 (-0.11%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó78.92
Trong Ngày 78.48 - 80.06
Trong 52 Tuần 65.03 - 84.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.01M
Lợi nhuận trong 1 năm8.23%
Beta0.6789
Vốn hóa thị trường73.41B
Hệ số P/E32
Doanh thu6.56B
EPS2.4662
Cổ tức (Lợi suất)0.553109 (0.70%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/06/202208/09/202217/11/202267.5070.0072.5075.0077.5080.0082.5085.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Railroads
Tổng Giám đốc Điều hành Keith Edward Creel
Nhân viên 11,834

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Canadian Pacific Railway LTD increased tính đến 10.94% và có tổng là 6.38B. Thu nhập ròng increased tính đến 24.84% đến 2.27B. Tài sản ròng increased tính đến 365.03% đến 26.78B và EPS increased từ 2.68 đến 3.33.
CP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
32.41%
Biên Hoạt động
38.47%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.17%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.62B
1.45B
1.72B
1.77B
Lợi nhuận Gộp
683.01M
450.02M
717.36M
754.13M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
660M
422.38M
694.65M
728.86M
Thu nhập Ròng
422.02M
465.81M
599.1M
682.16M