Stocks-CPB-Campbell Soup Co

CPB Campbell Soup Co

53.75 0.17 (0.32%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó53.59
Trong Ngày 53.19 - 54.07
Trong 52 Tuần 40.49 - 54.07
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.47M
Lợi nhuận trong 1 năm33.25%
Beta0.2981
Vốn hóa thị trường16.06B
Hệ số P/E21.42
Doanh thu8.56B
EPS2.5015
Cổ tức (Lợi suất)1.48 (2.75%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202246.0048.0050.0052.0054.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Major Diversified
Tổng Giám đốc Điều hành Mark A. Clouse
Nhân viên 14,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2022: Doanh thu của Campbell Soup Co increased tính đến 1.01% và có tổng là 8.56B. Thu nhập ròng decreased tính đến 24.90% đến 757.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 3.33B và EPS decreased từ N/A đến 2.51.
CPB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.87%
Biên Hoạt động
13.26%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.67%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
2.24B
2.21B
2.13B
1.99B
Lợi nhuận Gộp
705M
650M
661M
571M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
359M
289M
N/A
175M
Thu nhập Ròng
261M
212M
188M
96M