Stocks-CPRT-Copart Inc

CPRT Copart Inc

67.06 -0.60 (-0.89%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó67.67
Trong Ngày 66.05 - 67.37
Trong 52 Tuần 51.04 - 76.18
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.37M
Lợi nhuận trong 1 năm-8.53%
Beta0.9853
Vốn hóa thị trường32.23B
Hệ số P/E30.32
Doanh thu3.58B
EPS2.2322
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202252.5055.0057.5060.0062.5065.0067.5070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Aaron Jayson Adair; Jeffrey Liaw, MBA
Nhân viên 9,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2022: Doanh thu của Copart Inc increased tính đến 30.02% và có tổng là 3.50B. Thu nhập ròng increased tính đến 16.41% đến 1.09B. Tài sản ròng increased tính đến 31.07% đến 4.63B và EPS increased từ 3.90 đến 4.52.
CPRT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
29.95%
Biên Hoạt động
39.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
23.62%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
867.46M
939.94M
883.39M
893.37M
Lợi nhuận Gộp
398.33M
431.34M
376.77M
364.79M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
347.33M
372.76M
324.79M
311.5M
Thu nhập Ròng
287.41M
278.62M
263.74M
245.85M