Stocks-CRWD-Crowdstrike Holdings

CRWD Crowdstrike Holdings

112.33 2.91 (2.66%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó109.42
Trong Ngày 107.60 - 113.06
Trong 52 Tuần 92.11 - 241.65
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.44M
Lợi nhuận trong 1 năm-37.71%
Beta1.1247
Vốn hóa thị trường25.65B
Hệ số P/E
Doanh thu2.03B
EPS-0.7662
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202204/11/202219/01/2023100.00125.00150.00175.00200.00225.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành George P. Kurtz, Jr., CPA
Nhân viên 4,965

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Crowdstrike Holdings increased tính đến 66.00% và có tổng là 1.45B. Thu nhập ròng decreased tính đến 150.87% đến -232.38M. Tài sản ròng increased tính đến 19.01% đến 1.04B và EPS decreased từ -0.43 đến -1.03.
CRWD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
73.42%
Biên Lợi nhuận Ròng
-28.07%
Biên Hoạt động
-7.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-59.41%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
431.01M
487.83M
535.15M
580.88M
Lợi nhuận Gộp
321.6M
360.34M
398.01M
426.14M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-16.08M
-23.58M
-48.31M
-54.54M
Thu nhập Ròng
-41.74M
-30.41M
-48.31M
-54.63M