StocksCSX CorpCSX

CSX

CSX Corp

35.25 0 (0%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
35.19
B
35.28

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó35.25
Trong Ngày34.93 - 35.52
Trong 52 Tuần27.69 - 37.97
Khối lượng Trung bình (3 tháng)12.06M
Lợi nhuận trong 1 năm13.32%
Beta1.1363
Vốn hóa thị trường78.18B
Hệ số P/E22.21
Doanh thu11.92B
EPS1.5869
Cổ tức (Lợi suất)0.3733 (1.06%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/08/202119/10/202130/12/202130.0032.0034.0036.0038.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Railroads
Tổng Giám đốc Điều hành James M. Foote
Nhân viên 19,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của CSX Corp decreased tính đến 11.34% và có tổng là 10.58B. Thu nhập ròng decreased tính đến 16.99% đến 2.77B. Tài sản ròng increased tính đến 10.51% đến 13.11B và EPS decreased từ 4.17 đến 3.60.
CSX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
32.25%
Biên Hoạt động
41.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.44%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.83B
2.81B
2.99B
3.29B
Lợi nhuận Gộp
1.19B
1.1B
1.32B
1.38B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.19B
1.1B
1.32B
N/A
Thu nhập Ròng
760M
706M
1.17B
968M