StocksCintas CorpCTAS

CTAS

Cintas Corp

409.69 8.85 (2.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
409.69
B
411.04

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó400.84
Trong Ngày 404.79 - 412.63
Trong 52 Tuần 343.08 - 460.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)424.73K
Lợi nhuận trong 1 năm6.42%
Beta1.1612
Vốn hóa thị trường40.9B
Hệ số P/E33.6
Doanh thu8.12B
EPS11.9298
Cổ tức (Lợi suất)4 (0.97%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Services
Tổng Giám đốc Điều hành Todd M. Schneider
Nhân viên 43,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/5/2022: Doanh thu của Cintas Corp increased tính đến 10.37% và có tổng là 7.85B. Thu nhập ròng increased tính đến 11.23% đến 1.24B. Tài sản ròng decreased tính đến 10.29% đến 3.31B và EPS increased từ 10.24 đến 11.65.
CTAS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.60%
Biên Hoạt động
20.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.07%
11/21
02/22
05/22
08/22
Tổng Doanh thu
1.92B
1.96B
2.07B
2.17B
Lợi nhuận Gộp
885.14M
898.15M
946.2M
1.03B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
404.44M
440.12M
Thu nhập Ròng
294.67M
315.45M
294.46M
351.69M